Anna Bergdén är 2023 års stipendiat för unga ledare och belönas med 10 000 kronor för sin insats i friidrottsföreningen IF Udd.

Delegationens motivering lyder:

”Anna har ett fantastiskt engagemang för att utveckla barn- och ungdomar. I IF Udd verkar hon för ökat ungdomsinflytande och har med sitt arbete blivit ett föredöme, inspiration och ett stöd för flera andra föreningar i sin strävan att ge barn och ungdomar större påverkansmöjlighet inom idrotten. Förutom att vara ungdomsledare är Anna även en driven organisationsledare både i IF Udd och för friidrotten regionalt. Annas engagemang sprider glädje och utvecklar de i hennes omgivning – både som aktiva och som människor.”

Stipendiet delas i år ut för tionde gången, och diplom och prischeck på 10 000 kronor kommer att delas ut under Östersjöfestivalen 2023.

Karlshamns kommuns stipendium för unga ledare inom en kultur- eller idrottsförening tilldelas varje år en ledare i åldern 18-28 år som visar stort engagemang och bra ledarskap, som utmärker sig och är en god förebild för föreningslivet i Karlshamn.