Kontakt Östersjöfestivalen

Näringslivsenheten, Karlshamns Kommun
Nina Andersson | Annica Hammar
Tel: 0454-815 00
Epost: naringsliv@karlshamn.se

Kontakt marknadsplats

Länk till bokning av marknadsplats
Epost: naringsliv@karlshamn.se

Kontakt gatumusik

Hampus Sotti
Tel: 0709-98 76 11
Epost: balticfestivalmusic@gmail.com

Kontakt Kulturkvarteret

Pernilla Ekvall Liljeqvist
Tel: 0454-812 36
Epost: pernilla.ekvalliljeqvist@karlshamn.se

Kontakt Smakfesten

Elin Sandelius
Epost: smakfesten@sandelius.se

Kris- och säkerhetssamordnare

Mats Hadartz
Tel: 0454-810 44
Epost: mats.hadartz@karlshamn.se