Kontakt Östersjöfestivalen

Annica Hammar, festivalsamordnare
Näringslivsenheten, Karlshamns kommun
Telefon: 0454-815 00
E-post: naringsliv@karlshamn.se

Kontakt marknadsplats

Länk till bokning av marknadsplats
E-post: naringsliv@karlshamn.se

Kontakt gatumusik/festivalparad

Näringslivsenheten, Karlshamns kommun
Telefon: 0454-815 00
E-post: naringsliv@karlshamn.se

Kontakt Kulturkvarteret

Pernilla Ekvall Liljeqvist
Telefon: 0454-812 36
E-post: pernilla.ekvalliljeqvist@karlshamn.se

Kontakt Smakfesten

Elin Sandelius
E-post: smakfesten@sandelius.se

Kris- och säkerhetssamordnare

Mats Hadartz
Telefon: 0454-810 44
E-post: mats.hadartz@karlshamn.se

Kontakt webbansvarig

E-post: ostersjofestivalen@karlshamn.se