Här ges allmänna råd för hur du som festivalbesökare kan tänkas agera om några typiska händelser inträffar. När räddnings- eller säkerhetspersonal kommer till platsen – följ deras anvisningar och respektera utsatta personer genom att inte fotografera eller filma.

Jag hittar ett ensamt barn eller jag har tappat bort mitt barn

Gå till festivalkansliet som finns i Rådhuset. Ingången hittar du från Stortorget, till vänster om stora scenen. Släpp helst inte iväg ett ”upphittat barn” igen på egen hand.

Brand

 1. Rädda personer i omedelbar fara och gör omgivningen uppmärksam på branden
 2. Om det bedöms möjligt – påbörja släckning med utrustning på plats
 3. Larma 112
 4. Skapa framkomlighet för räddningspersonal

Sjukdomsfall

 1. Gör en första bedömning över allvarlighetsgrad. Vid kraftig blödning, andningsbesvär eller sänkt medvetandegrad – ge första hjälpen efter bästa förmåga.
 2. Larma 112
 3. Skapa framkomlighet för räddningspersonal

Vid lindrigare skador – uppsök Röda Korsets tält på Tullgatan.

Ordningsstörning eller våld/hot

 1. Tillkalla säkerhetspersonal antingen direkt till någon polis eller ordningsvakt på plats eller via telefon – 112. Meddela kortfattat vad som hänt samt kännetecken på inblandade personer.
 2. Invänta att polis/ordningsvakt kommer på plats och berätta vad som hänt.

Person faller i vattnet

 1. Tänk på din säkerhet! Det finns en risk att du själv blir neddragen om du hoppar i vattnet och simmar fram till personen.
 2. Sök efter närmaste livboj eller något annat flythjälpmedel. Kasta så nära den nödställda som möjligt. Är fler personer på platsen, avdela någon att ringa 112.
 3. Kan den nödställda hålla fast i bojen själv, dra in till kanten. Annars kan du tvingas hoppa i vattnet. Simma fram till personen och dra in denne i livbojen/flythjälpmedlet. Simma till kanten.
 4. Placera personen i stabilt sidoläge. Om personen inte andas – påbörja hjärt-lungräddning (HLR). Har ingen larmat 112 ska detta göras.

Borttappade/upphittade föremål

Lämnas till festivalkansliet som finns i Rådhuset. Ingången hittar du från Stortorget, till vänster om stora scenen.

Samling med ungdomar där det känns oroligt eller förekommer alkohol/droger

Kvällstid kan du själv kontakta fältgruppen på telefonnummer 0723-89 94 02. Dagtid kan du kontakta någon av våra festivalarbetare eller ordningsvakt eller polis på området.

Jag får misstanke om att en förare kör påverkad

Larma 112 och berätta om plats, beskrivet fordon och övrig information.

Förebyggande tips >>

Säkerhet >>