Parkering

Östersjöfestivalen medför en hel del förändringar i stadens normala trafik- och parkeringssystem eftersom hela innerstaden från och med festivalveckans onsdagsmorgon är helt avstängd för allmän trafik.

 

Festivalbesökare som inte kan ta sig till festivalens aktiviteter utan bilen ombeds därför respektera gällande avstängningar och eventuella omdirigeringar av trafiken. Parkeringsplatser finns det gott om i stadens utkanter, till exempel vid Bellevueparken och Vägga idrottsplats (för samtliga parkeringsområden se karta nedan).

 

För besökare med husbilar och husvagnar rekommenderas i första hand parkeringen vid Bellevueparken alternativt någon av stadens campingplatser men ett fåtal avgiftsbelagda platser finns också att tillgå vid Sternöplanen. Det finns även en bevakad cykel- och motorcykelparkering vid parkeringsplatsen mittemot Hinseblick (på Prinsgatan) som drivs i privat regi.

 

För festivalbesökare med handikapptillstånd finns ett antal parkeringsplatser att tillgå i nära anslutning till centrum. För ytterligare information om dessa ombedes festivalbesökare med handikapptillstånd kontakta Festivalkansliet.

Karta över festivalområdet

Trafikförbud

Mycket folk är i rörelse nattetid, därför har följande begränsningar gjorts för motorfordonstrafik. Mellan kl 18.00–03.00 får inte fordon (gäller ej utryckningsfordon) framföras på Ågatan-Hamngatan, Drottninggatan, samtliga sidogator mellan Ågatan och Drottninggatan.

Tillstånd

För att köra inom festivalområdet på andra tider än de som nämns ovan måste man ha ett trafiktillstånd. Ett sådant hämtar du på festivalkansliet i Rådhuset, ingång till vänster om stora scenen.

Bussar och tåg

Extrainsatt trafik med buss är tillgängliga samtliga dagar. Information och tidtabeller hittar du på Blekingetrafikens hemsida.
Länk: Blekingetrafiken
Länk: Kolletåget

Säkerhet

Håll ihop sällskapet och bestäm en plats där ni kan samlas på om ni tappar bort varandra, om mobilnätet blir överbelastat kan det vara svårt att ringa.

  • Drick vatten, man blir lätt uttorkad i en varm folkmassa.
  • Ha öronproppar med dig, höga ljudvolymer kan förekomma på konserten och längs gatorna under festivalen.
  • Tänk på var du står, det är störst trängsel och klämrisk om du står framför scenen.