För oss är det viktigt att Östersjöfestivalen blir en trevlig folkfest. En festival som är för alla där man ska ha roligt och känna sig trygg.

”Säker zon”

Under årets festival kommer en ”säker zon” att skapas med hjälp av inkörningshinder som placeras ut runt delar av festivalområdet. Konstruktionen med inkörningshinder har två målsättningar; att skydda besökare från att bli påkörda samtidigt som festivalen med en hög skyddsnivå behåller största möjliga tillgänglighet för dem som är boende eller verksamma i centrum.

Utformningen av området har kommunicerats med polis, räddningstjänst och Region Blekinge under en process som pågått under våren.

Vi har stor förståelse för att detta kommer att medföra utmaningar för de som behöver få in eller ut transporter från festivalområdet men hoppas också att ni ser de fördelar som kommer med en säker zon under festivalen.

Aktuella tider 

Inkörningshindren kommer att placeras ut stegvis med start under tisdagen den 19 juli. Från och med den dagen är alltså de enda körbara vägarna in till festivalområdet för boende och näringsidkare, samt transporter till dessa, via de fyra ”gater” som finns angivna på kartan. Gaterna är öppna onsdag fram till klockan 17:00 och därefter varje dag torsdag-lördag klockan 04:00-18:00. Från och med söndag klockan 04:00 är gaterna öppna och alla hinder tas därefter bort så snart som det är möjligt.

Tillstånd

Du som bor eller driver företag i området kan söka tillstånd för att komma in på festivalområdet med bil. Tillståndet kan hämtas den 14-15 juli på Rådhusets Servicecenter. Öppettider: 07:30-12:00 och 13:00-16:00, telefonnummer 0454-810 00 eller från den 18 juli hos Festivalkansliet i Rådhuset, telefonnummer 0454-81059.

Har du frågor eller funderingar? Höra av dig till Annica Hammar på näringslivsenheten som ansvarar för genomförandet av årets festival. Du når henne via telefon 0454-815 00 eller via e-post naringsliv@karlshamn.se

Karta över området

 • Gröna linjer – avspärrade gator
 • Orange pilar – möjliga in- och utfarter till området

Personal för din säkerhet

Under festivalen samlas många människor på liten yta och riskerna ökar för olyckor och sjukdomsfall. För att alla besökare ska få en trygg upplevelse förstärker vi därför förmågan att snabbt få hjälp på festivalområdet.

Röda Korset finns på plats med sjukvårdare, dels i ett tält på Tullgatan men också med en patrull som rör sig över festivalområdet. Förutom Röda Korsets personal finns utrustning utplacerad för att du som besökare eller personal på området snabbt ska kunna agera.

Fältgruppen jobbar under kvällarna med uppsökande verksamhet riktad mot de barn och ungdomar som rör sig på festivalområdet.

Ordningsvakter finns dels på de olika serveringsställena men också patrullerande på festivalområdet, ibland tillsammans med polis. Även i år kommer säkerhetsarbetet mot våldsbrott och sexbrott, som våldtäkt och ofredanden, att prioriteras. 

Placering av hjärtstartare

Vid festivalaktivitet finns hjärtstartare:

 • på Karlshamns Museum (Kulturkvarteren)
 • vid KABO’s entré på Kyrkogatan
 • på torget vid Rådhusets entré till vänster om stora scenen samt i Grilltältet
 • i Röda Korsets tält vid barntivolit på Tullgatan
 • på Östra Piren vid Techmedicos entré
 • i stora baren vid Smakfesten i Näsviken

Därutöver finns två mobila hjärtstartare som bärs av festivalpersonal samt Röda Korset-gruppen under festivalens öppettider.

Hjärtstartare är nåbara dygnet runt:

 • vid KABO’s entré på Kyrkogatan
 • på torget vid Rådhusets entré till vänster om stora scenen
 • på Östra Piren vid Techmedicos entré

Förebyggande tips >>

Om något händer >>