Säkerhet

Östersjöfestivalen i Karlshamn tillhör en av de större festivalerna i landet och tusentals människor samlas på en yta som normalt befolkas av betydligt färre. Säkerheten är därför en viktig angelägenhet.

 

Utifrån tänkbara scenarier har en arbetsgrupp, bestående av representanter från räddningstjänsten, ambulanssjukvården, polisen och miljöenheten, tagit fram förslag på hur händelser kan förebyggas och hanteras. Det förebyggande arbetet är en självklarhet för arbetsgruppen men i händelse av att olyckor inträffar ska organisationen kring festivalen kunna hantera dem.