Denna webbplats följer riktlinjer enligt webbtillgänglighetsdirektivet WCAG.

Se tillgänglighetsredogörelsen på karlshamn.se.